Dr. Prakash Parikh, MD
Contact provider for availability

Dr. Prakash Parikh, MD

Internal Medicine | Male

Prakash M Parikh Mds 111 Carleton Ave Ste 6, Islip Terrace, NY 11752 Get Directions
(631) 581-3991