• 103 N Main St Cheney, KS, 67025
  • (316) 542-0058